دوشنبه, خرداد ۲, ۱۴۰۱

محمد اقدامی

سردبیر

آخرین مقالات

معرفی نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر

دوره 8 – سيدمهدي صادق انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی جمعه ۲۴ اسفند۱۳۸۶برگزار گردید ، مرحله دوم انتخابات نیز برای تعیین تکلیف ۸۱ کرسی...

معرفی نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی آستانه اشرفیه وبندرکیاشهر

دوره 7 – کيانوش صادق دقيقي انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۱ اسفند ۱۳۸۲ خورشیدی، برگزار شد و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۳، اولین...

معرفی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر

دوره 6 - رضا صالح جلالی انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۹بهمن۱۳۷۸برگزار شد.در این انتخابات، جبهه دوم خرداد توانست حدود ۶۵٪...

معرفی نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر

دوره چهارم - حسن شاخصی انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، در ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ برگزار و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۷۱ اولین...

معرفی نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر

دوره سوم - علی پورمحمدی فلاح انتخابات سومین دوره مجلس شورای ملی پس از انقلاب در روز۱۹فروردین۱۳۶۷برگزار شد. مجلس سوم شورای اسلامی در۷خردادماه...

معرفی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر

دوره اول محمدرضا امين ناصري انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی ، پس از انقلاب۵۷ ، که مرحله اول آن...