گذر ازین پل بی شک خاطره ای فراموش نشدنی برایتان رقم خواهد زد ، با عبور از پل گویی خود را در دل طبیعت احساس می کنید ،از دو سو گیاهان مردابی و از پیش رومنظره دریا سبب می شود دقایقی دغدغه های روزمره را به فراموشی بسپارید ، و به تماشای جانوران آبزی چون قورباغه و انواع ماهیان وپرندگان تالابی مشغول شوید .

در توصیف زیبایی بی حد وحصر این گذر گاه زیبا همین بس که احساس میان تالاب بودن درکنار نسیم خنک دریا وآواز پرندگان مهاجر چنان انسان را از خود بیخود می کند که عبوررا دشوار می نماید .

عبور از نیزار های بلند آن هم درحالی که پوشش پل نیز هماهنگ با طبیعت و چوبی است حس ورود به سرزمین ناشناخته رویاهارا به وجود می آورد واندکی غبارآلودگی های زندگی شهری را می زداید .

در دوطرف پل چوبی آلاچیق های سنتی و بومی و زیبایی وجود دارد که انواع غذاهای محلی را سرو می کنند . ونیز فروشگاههای صنایع دستی و ملزومات شنا رابه فروش می رسانند .

پس از عبور از پل ساحل زیبای دریای خزر وجود دارد که آرامش عبور از پل را صد چندان می کند قدم زدن در ماسه های شنی داغ و نرم ، شنا در دریای زیبای خزر و آرامیدن در سایبان ها و آلاچیق ها قطعاً خاطره ای فراموش نشدنی را برایتان رقم می زند.

گفتنی است دسترسی به این ساحل از سمت پیست موتورسواری کیاشهر نیز امکان پذیر است وامکاناتی چون پارکینگ ، طرح سالمسازی دریا ، رستورانها وآلاچیق های سنتی وسرویس بهداشتی نیز دارد .