پرستار جوان آستانه ای درگذشت

1041

متاسفانه پرستار جوان آستانه ای، رایحه رنجبر روز چهارشنبه هفدهم دی ماه درگذشت.

این پرستار جوان که هشت سال در مطب خصوصی دکتر رسولی در آستانه اشرفیه مشغول به فعالیت بود، ده ماه گذشته در کنار سایر کادر سلامت در صف اول مبارزه با کرونا به مردم خدمت نمود و متاسفانه روز گذشته درگذشت. برخی از منابع مطلع از احتمال ابتلای وی به کرونا خبر دادند. خبرهای تکمیلی را در شلتوک دنبال نمایید.