روستای کارسیدان

0
96
روستای کارسیدان از توابع دهستان دهشال است.

براساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۲۸۵ خانوار و ۷۴۲ نفر جمعیت می باشد. کارسیدان دارای تلفن و برق می باشد. رابینو مالیات سالیانه آن را ۴۰/۹۹۴ قران نوشته است. برخی از اهالی معتقدند که در دو قرن گذشته این روستا پایه ریزی شده و یکی از کدخداهای منطقه سی نفر را برای ساختن خانه های این منطقه مامور کرده است از این رو روستای کار سی دان یعنی کار سی نفر بدان نامیده شد که بعدها به جهت تخفیف در گفتار کارسیدان خوانده شد.

شلتوک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید