نوشر

0
111
براساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۳۲ خانوار و ۸۱ نفر جمعیت می باشد. نوشر دارای برق و تلفن می باشد. رابینو مالیات آن را ۴/۳۳۸ قران نوشته است. وجه تسمیه آن نیز به معنی تازه معبر و گذر است. زیرا در گیلکی “نو” به معنی تازه و “شر” به معنی گذر، معبر، سمت و طرف آمده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید