كيسم بالا

0
240
بر اساس آمار سال ۹۵ اين روستا به اتفاق روستاهاي كيسم پايين، جاده سر كيسم و گورابسر كيسم جمعا داراي ۵۳۶ خانوار و ۱۳۲۲ نفر جمعيت مي باشد. كيسم بالا داراي آب شرب، برق و تلفن مي باشد. كيسم در گذشته شاه نشين كوچكي بوده كه از لحاظ موقعيت سياسي و جغرافيايي براي سادات كيايي در قرن ششم هجري آن را متمايز مي كند.

شلتوک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید