نازکسرا

0
112
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۱۵۳ خانوار و ۴۲۱ نفر جمعیت می باشد. نازکسرا دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد. رابینو مالیات سالانه آن را ۴۵/۴۳۰ نوشته است. مرحوم نور بخش وجه تسمیه آن را به جهت ساختن خانه هایی با چوب هایی به ضخامت بسیار کم و پوشاندن آن به وسیله کاه بوده خصوصا خانه های آن در یک خط طولی واقع شده بود و هیچ پراکندگی در آن مشاهده نمی شد و از این رو آن را نازکسرا خواندند.
کباب متری از جاذبه های گردشگری این روستا می باشد.

شلتوک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید