لفوت پایین

224
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۹۳ خانوار و ۲۳۲ نفر جمعیت می باشد. لفوت پایین دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد. رابینو این روستا را یکپارچه و تنها لفوت معرفی نموده است بنابر این تقسیم بندی آن به بالا و پایین محله باید از مستحدثان اخیر باشد.

شلتوک