چور کوچان

486
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۴۴۱ خانوار و ۱۲۷۱ نفر جمعیت می باشد. چورکوچان دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد. رابینو این روستا را در ساحل قدیمی سفید رود مجاور آستانه و سل بیجار دانسته است. و مالیات سالیانه آن را ۷۵/ ۴۵۹ نوشته است. در باره وجه تسمیه آن نوشته اند: چور کوچان به معنی بایر و خراب است. سر تیپ پور می نویسد: چور در گیلکی به جایی گفته می شود که قبلا دایر بوده و بعدا بایر شده باشد. کوچان نیز نام قدیمی محلی است که شامل قسمتی از آستانه و دیه های مجاورش می باشد. چورکوچان به معنی کوچان آبادی بوده بایر مانده است.

شلتوک