مردمکده

765
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۱۰۲ خانوار و ۲۶۵ نفر جمعیت می باشد. مردمکده دارای برق و تلفن می باشد. رابینو مالیات سرانه آنرا ۴۰/۲۴۵ نوشته است. ئجه تسمیه آن از این جهت است که دو رودخانه مهم در آن جاری است و محل خوبی جهت کشت محصولات است از این رو به عنوان مردمک ده نامیده اند به معنی سیاه چشم.

شلتوک