آموزش و پرورش آستانه اشرفیه

0
68

در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تعداد ۱۰۷۶۳ دانش  آموز در ۱۰۳ واحدآموزشی در بخش مرکزی آستانه اشرفیه به تحصیل مشغولند.

در حال خلاصه آمار مدارس آستانه اشرفیه بشرح زیر است:

ابتدایی

وضعیت مدارس ابتدایی آستانه اشرفیه
مدارسکلاسدانش آموز
مجموع۵۱مجموع۲۷۰مجموع۵۱۳۵
دولتی۳۶دولتی۱۸۲دولتی۴۱۲۹
غیردولتی۱۵غیردولتی۸۸غیردولتی۱۰۰۶
پسرانه۱۰پسرانه۸۲پسرانه۱۶۱۸
دخترانه۱۳دخترانه۸۳دخترانه۱۵۷۲
مختلط۲۷مختلط۹۹مختلط۱۹۴۵
استثنایی مختلط۱استثنایی مختلط۶استثنایی مختلط۳۹

 

وضعیت مدارس متوسطه اول آستانه اشرفیه
مدارسکلاسدانش آموز
مجموع۲۸مجموع۱۱۲مجموع۲۴۹۵
دولتی۲۰دولتی۹۱دولتی۲۲۰۷
غیردولتی۷غیردولتی۲۱غیردولتی۲۸۸
پسرانه۱۳پسرانه۴۹پسرانه۱۲۵۲
دخترانه۱۴دخترانه۵۷دخترانه۱۲۱۴
استثنایی پسرانه۱استثنایی  پسرانه۶استثنایی  پسرانه۲۹

متوسطه اول

متوسطه دوم

وضعیت مدارس متوسطه دوم آستانه اشرفیه
مدارسکلاسدانش آموز
مجموع۲۴مجموع۱۵۵مجموع۲۳۷۵
دولتی۱۲دولتی۹۰دولتی۱۷۰۲
غیردولتی۱۲غیردولتی۶۵غیردولتی۶۷۳
پسرانه۱۱پسرانه۷۱پسرانه۱۱۷۵
دخترانه۱۳دخترانه۸۴دخترانه۱۲۰۰

در حال حاضر ۳ مدرسه آیت الله وحید، شاهدپرندآور و دکتر دشتستانی دارای ۳ واحد سالن ورزشی سرپوشیده هستند.

همچنین ۲ واحد کانون فرهنگی هنری شهید باهنر در میدان سیدجلال الدین اشرف(ع) و کانون فرهنگی هنری الزهرا در خیابان فردوسی تحت مدیریت آموزش و پرورش آستانه اشرفیه فعالیت می کنند.

 در سالهای پس از انقلاب تا کنون ۱۳ نفر بعنوان مدیر سکاندار مدیریت آموزش و پرورش آستانه اشرفیه بودند که در ادامه معرفی می شوند

۱ –

۲ – محمدپاکنعمت (سالهای ۵۹ تا ۶۲)

۳ –ناصر رحیمی کلده (سالهای ۶۲ تا ۶۳)

۴ – طاهرفخرموسوی (سالهای ۶۳ تا ۶۶)

۵ – مصطفی پولادرگه (سالهای ۶۶ تا ۶۷)

۶ – مرحوم نیک کار (سالهای ۶۷ تا ۷۰)

۷ – علی روحی (سالهای ۷۰ تا ۷۶)

۸ – مهدی سررشته دار (سالهای ۷۶ تا ۷۸)

۹ – مصطفی پولادرگه (سالهای ۷۸ تا ۸۲)

۱۰ – نعمت کیهان بین (سالهای ۸۲ تا ۸۶)

۱۱ – سید شمس الدین نورحسینی(سالهای۸۶ تا ۹۳)

۱۲ – اسماعیل همایونی کیسمی (سالهای ۹۳ تا ۹۶)

۱۳ – محمدرضا سیرتی پنچاه (سالهای ۹۶ تا کنون)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید