صنعت

155

شهرستان آستانه اشرفیه دارای ۳ ناحیه صنعتی و ۱۴۳ واحد تولیدی مستقر است که از این تعداد ۱۲۱ واحد دارای پروانه بهره برداری و ۲۲ واحد آن دارای جواز تاسیس از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گیلان هستند.

پراکنش واحدهای صنعتی این شهرستان به این شرح است:

  1. شهرک صنعتی نقرده دارای ۴۱ واحد تولیدی مستقر است که از این تعداد ۲۶ واحد فعال ۱۵ واحد دیگر آن به دلیل پاره ای از مشکلات در حال حاضر غیر فعال هستند.
  2. ناحیه صنعتی پرکاپشت دارای ۱۷ واحد تولیدی مستقر می باشد که تعداد ۹ واحد آن فعال و ۸ واحد آن  هم بدلیل پاره ای از مشکلات غیر فعال هستند.
  3. مجتمع کارگاهی شهرستان آستانه اشرفیه دارای ۷ واحد تولیدی مستقر می باشد که هر ۷ واحد آن فعال در زمینه تولید است .
  4. ۴-     درخارج از محدوده ی نواحی صنعتی ۷۸ واحد تولیدی و صنعتی مستقر هستندکه از این تعداد ۵۶ واحد آن فعال و تعداد ۲۲ واحد ان در حال حاضر غیر فعال هستند.

در حال حاضر با شرایط اقتصادی ناشی از تورم، تحریم های اقتصادی و نابسامانی موجود در بازار بخش مهمی از پتانسیل صنعتی شهرستان آستانه اشرفیه راکد و بدون استفاده مانده است.

کمبود مواد اولیه، افزایش شدید قیمت تهیه مواد اولیه، قطعی مکرر برق نواحی صنعتی بدون هماهنگی و آسیب های وارد به دستگاه ها، جریمه سنگین بانک ها بدلیل معوقات و حذف ماده ۸۰ تامین اجتماعی مهم ترین مشکلات واحدهای صنعتی در استان گیلان و به تبع آن شهرستان آستانه اشرفیه است.