۲- اگر شغال ها در شب تابستان با هم فریاد کنند نشانه ی نزول هواست.

۳- غلطیدن سگ نشانه ی به هم خوردن هواست.

۴- اگر گربه دست و پاهایش را بلیسد نشانه به هم خوردگی هواست.

۵- اگر خسوف و کسوف اتفاق افتاد، می گویند ماه یا خورشید راه ” چی بیته” و بر این باورند که اژدها می خواهد ماه یا خورشید را ببلعد.

برگرفته از کتاب سیمای کوچان ( محمد مهدی بحرالعلوم گیلانی)

برداشت: معصومه و مریم شفیعی ثابت