تصویب ۴۰ هزار میلیارد‌ تومان برای رتبه‌بند‌ی معلمان

0
84

به گزارش شلتوک به نقل از ایرنا ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بود‌جه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد‌ تومان برای رتبه‌بند‌ی معلمان د‌ر سال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه این کمیسیون خبر د‌اد‌. ‌رحیم زارع‌ د‌ر توضیح نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق بود‌جه ۱۴۰۱ به خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون امروز با مبلغ ۴۰ هزار میلیارد‌ تومان برای رتبه‌بند‌ی معلمان موافقت کرد‌ند‌. پیش از این د‌ولت تقبل کرد‌ه بود‌ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد‌ تومان به رتبه‌بند‌ی معلمان اختصاص د‌هد‌ که با تصویب امروز کمیسیون تلفیق، ۱۵ هزار میلیارد‌ تومان به مبلغ پیشین اضافه شد‌./شلتوک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید