نارنج زنی

یکی از رسومات جالبی که در عروسی های دهه های ۲۰ و ۳۰ در گیلان و آستانه اشرفیه رواج داشت ((نارنج زنی)) نام برد، در این مراسم برای اینکه داماد فرز بودن و زرنگ بودن خود را نشان دهد، نارنجی را از فاصله حدود ۵۰ متری به قصد زدن به سر عروس پرتاب می کرد و اطرافیان عروس تلاش می کردند تا از برخورد نارنج به سر عروس جلوگیری کنند، اگر نارنج به نزدیکی سر عروس می رسید، یعنی داماد زرنگ بوده و شور شعف خاصی در بین جمعیت حاضر به وجود می آمد

مرغ شکم پر عروسی

در رسم دیگری، وقتی عروس برای اولین بار به خانه داماد می آمد مادر داماد مرغ شکم پری را که آماده کرده بود داخل خانی(سفره) می پیچید و بین مردم می انداخت تا جوانان جمع آن را تصاحب کنند و در گوشه ای به خوردن آن مشغول شوند .

به نقل از اقای حسن قاسمی جلالی