در جلسه فوق العاده علني روز بيست و هشتم تير ماه با توافق اعضاي شورا تا زمان رسمي ساليانه انتخاب هيئت رئيسه نورحسيني به عنوان رييس موقت شوراي شهر آستانه انتخاب شد
 سيد عباس نورحسيني كه جايگزين عضو مستعفي شورا-تيغ نورد – شده بود امروز در جلسه علني شورا سوگند ياد كرد و در ادامه جلسه به عنوان رييس موقت انتخاب شد

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید