پايان ثبت نام شوراي شهر در آستانه اشرفیه

714

پرونده ثبت نام نامزدهاي شوراي شهر در آستانه اشرفيه با عدد ۴۱ بسته شد
ثبت نام نامزدهاي عضويت درششمين دوره شوراهاي شهر در آستانه اشرفيه از بيستم اسفند همزمان با سراسر کشور در آستانه اشرفيه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ بيست و ششم اسفند که پايان ثبت نام بود ۴۱ نفر ثبت نام کردند.
اسامي داوطلبان عضويت درششمين دوره شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه به همراه سال تولد و تحصيلات:
۱ – پوریا احتشام زاده – ۱۳۷۳ – کارشناسی برق و الهیات
۲ – صاحبه اغراضی – ۱۳۶۵ – کارشناسي ارشد حسابداری
۳ – ابراهیم بدپسند – ۱۳۴۵ – کاردانی حسابداری
۴ – محمد بنیادی – ۱۳۴۵ – کارشناسی کامپیوتر
۵ – وحیده پر آذران – ۱۳۶۹ – کارشناسي ارشد روانشناسی
۶ – جواد پور صالح – ۱۳۵۳ – کارشناسي ارشد جغرافیا
۷ – علیرضا تربيعي – ۱۳۵۵ – کارشناسی الهیات
۸ – رقيه تيغ نورد – ۱۳۵۵ – کارشناسی حقوق
۹ – حسن حبیب پور – ۱۳۵۵ – کارشناسي ارشد عمران
۱۰٫سید احمدحسین زاده علوی – ۱۳۴۹ – کارشناسي مدیریت صنعتی
۱۱ – رضاخانجانی لسکو – ۱۳۷۰ – کارشناسی الهیات
۱۲ – نواب خوش سیرت – ۱۳۶۰ – کارشناسي کامپیوتر
۱۳ – حسین داداشی – ۱۳۴۲ – کارشناسی مدیریت دولتی
۱۴ – عماد ده پاسی – ۱۳۶۷ – کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک
۱۵ – عباس راغبی مقدم – ۱۳۵۷ – کارشناسی کارشناسي ارشد مدیریت مالی
۱۶ – حمید رضا رسولی – ۱۳۶۴ – کارشناسي نقشه برداری
۱۷ – محمدرضا رمضان نژاد – ۱۳۵۸ – کارشناسي ارشد مدیریت دولتی
۱۸ – رویا شعبانی – ۱۳۶۵ – کارشناسي ارشد مدیریت
۱۹ – میرحسین شفیعی پور حسینی – ۱۳۵۸ – کارشناسي حسابداری
۲۰ – وحید شیدا دوست – ۱۳۶۱ – کارشناسی مهندسی کشاورزی
۲۱ – عباس عالم – ۱۳۴۴ – کارشناسی عمران
۲۲ – نسيم عباس نژاد – ۱۳۵۵ – کارشناسي ارشد الهیات
۲۳ – مازیارعباسپور – ۱۳۷۴ – کارشناسی مهندسی پزشکی
۲۴ – حسین عبدی برندق – ۱۳۵۶ – کارشناسي مدیریت
۲۵ – مجتبی علیخواه – ۱۳۶۴ – کارشناسي ارشد معماری
۲۶ – حسن عمویی – ۱۳۵۹ – کارشناسي ارشد تربیت بدنی
۲۷ – وحید قربانی – ۱۳۶۳ – کارشناسي ارشد برق
۲۸ – مهدی کارگر – ۱۳۵۵ – کارشناسی مدیریت صنعتی
۲۹ – حسن کشاورز – ۱۳۵۴ – کارشناسی حقوق
۳۰ – رضا کوچکی – ۱۳۶۰ – کارشناسی نقشه برداری
۳۱ – مهران کیان – ۱۳۵۷ – کارشناسي حقوق
۳۲ – محمد گلباغی – ۱۳۳۹ – کارشناسي ارشد مدیریت آموزشی
۳۳ – مهدی محسنی – ۱۳۵۶ – کارشناسی آموزش ابتدایی
۳۴ – نرجس محمد دوست – ۱۳۶۴ – کارشناسي ارشد جامعه شناسی
۳۵ – محمد صادق مقدادی – ۱۳۶۷ – کارشناسی آموزش ریاضی
۳۶ – احمد مهربان – ۱۳۶۱ – کارشناسي ارشد الهیات
۳۷ – مهرداد موسی پور – ۱۳۴۶ – کارشناسی حقوق
۳۸ – سیدعباس نورحسینی – ۱۳۴۹ – کارشناسی حقوق
۳۹ – جابرنوروزی – ۱۳۶۰ – کارشناسي ارشد بازرگانی
۴۰ – مجید همتی – ۱۳۴۵ – کارشناسي ارشد سیاسی
۴۱ – علیرضا یوسفی – ۱۳۷۳ – کارشناسي عمران/انتهای پیام/شلتوک