پوشل

0
108
براساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۱۹۸ خانوار و ۵۲۴ نفر جمعیت می باشد. پوشل بالا دارای برق و تلفن می باشد. رابینو می نویسد: کشاورزی آن کم است و مالیات سالیانه آن ۵/۱۴۹۰ می باشد. مرحوم جهانگیر سرتیپ پور معتقد است که شل و شال که در آخر نام ده های استان گیلان آمده است حکایت از نام قبیله و طایفه ای دارد. و شاید وجه تسمیه آن بدلیل کم آبی آن منطقه بوده باشد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید