روستای ششکل

0
106
براساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۴۱۲ خانوار و ۱۱۴۰ نفر جمعیت می باشد. ششکل دارای برق و تلفن می باشد. رابینو مالیات سرانه آن را ۶۰/۲۲۸۰ قران می داند. مرحوم جهانگیر سرتیپ پور وجه تسمیه این روستا را چنین می نویسد: ششکل ترکیبی است از دو واژه شش(که عددی است) و کل که دارای مفاهیم مختلف است: کچل، فر (مقابل ماده)، رخ کرده، قد کشیده و شق و رق، مرد، رشید، نیرومند، و….. . اما تعدادی از اهالی و معمرین بر این اعتقادند که این روستا در گذشته جنگل انبوهی بوده و یکی از مردان روستای کوچان، شش کله مزرعه، با بریدن درختان بنا نموده و کم کم صورت مکان آباد و جای سکنه را به خود گرفته که بعدها همان نام بر روستا نهاده شد و کم کم کلمه کله که نشان از مقدار مزرعه در زبان گیلکی است به کل، تصحیف و تحریف شده است.

شلتوک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید