روستای صیقلسرا

0
54
براساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای دارای ۱۹ خانوار و ۵۰ نفر جمعیت می باشد. صیقلسرا دارای برق و تلفن می باشد. رابینو این روستا را در ساحل قدیمی سفیدرود و مجاور دهکاء میداند و مالیات سالیانه آن را ۶۰/۴۴۷ قران نوشته است. بنابر نظر عده ای در گذشته یک دکان جهت صیقل دادن آهن آلات بوده و از تمام روستاهای همجوار به دکان مزبور مراجعت می نمودند از اینرو نام آبادی صیقل سرا، یعنی مکان صیقل دادن نامیده شده است.

شلتوک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید