روستای لبشکاء

0
100
براساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۳۶ خانوار و ۹۷ نفر جمعیت می باشد. لبشکاء دارای برق و تلفن می باشد. رابینو این روستا را به طور لبشکه ضبط کرده و می نویسد مالیات سالیانه آن ۷۵/۸۱۳ قران است و مجاور سوخته کوه و نوشر قرار دارد.

شلتوک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید