کتشصت آبادان چهارده

0
150
بر اساس آمار سال ۹۵ دارای ۱۴۱ خانوار ۳۶۰ و نفرجمعیت میباشد. اینروستا دارای آب،برق وتلفن میباشد. و جه تسمیه آن در روستای کتشصت آبادان آورده شده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید