تجن

142
بر اساس آمار سال ۹۶ اين روستا داراي ۹۶ خانوار و ۲۱۴ نفر جمعيت مي باشد. تجن داراي آب شرب، برق مي باشد. اين روستا يكي از آبادي هاي مهم و تاريخي گيلان به شمار مي آيد كه قدمتي بالغ بر ۱۰۰۰ سال دارد. رابينو اين روستا را در جاده لاهيجان به كيسم مجاور بوزن و تجن گوكه دانسته است و به نظر مي رسد كه سابقا بخشي از كيسم بوده است و ماليات سرانه آن ۳۵/ ۳۱۲ قران است. اين روستا در قرن ششم شامل روستاهاي زيادي بود كه من جمله آنها كوچان مي باشد كه اشرف بن زياد حسني در سال ۵۴۴ هجري قمري در آنجا كشته و مدفون شد.