كيسم جويكل

0
124
بر اساس آمار سال ۹۵ اين روستا داراي ۵۵ خانوار و ۱۴۴ نفر جمعيت مي باشد. كيسم جويكل داراي آب و برق و تلفن مي باشد. رابينو اين روستا را كيسم جوكول ظيط كرده و بخشي از آستانه مي داند. منوچهر ستوده كيسم جو نوشته است. اين روستا در گذشته شاه نشين بوده و قيام پر شكوه ابوالرضا كيسم در قرن ششم هجري آن را متمايز مي كند.

شلتوک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید