جوپشت

394
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۵۶ خانوار و ۱۴۸ نفر جمعیت می باشد. جو پشت دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد. پیشتر دهی از دهستان لشت نشاء شهرستان رشت بود. درباره وجه تسمی این آبادی در کتب تاریخی ذکری به میان نیامده است. برخی اهالی روستا معتقدند که محل گردآوری و کندوج خان منطقه در پشت روسنا بوده از این رو جو پشت نامیده شده است.

شلتوک