لفوت بالا

694
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۱۱۳ خانوار و ۳۰۰ نفر جمعیت می باشد. لفوت بالا دارای آب شرب، برق و تلفن می باشد. پیشتر این روستا متعلق به لشت نشاء بوده و مالیات آن نیز ۴۵/۱۵۶ قران بوده است. دکتر ستوده از بقعه آقا سید اکبر در دهکده ی لفوت نام می برد.

شلتوک