کشل آزاد محله

405
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۸۴ خانوار و ۲۲۹ نفر جمعیت می باشد. کشل آزاد محله دارای آب شرب، برق، تلفن و گاز می باشد. مرحوم جهانگیر سرتیپ پور درباره وجه تسمیه آن می نویسد: کشل معنی اجتماعی قوم یاز قبیله خاصی را می دهد که معلوم نیست در چه سالی در این مجلس سکنی گزیده اند.

شلتوک