استخر بیجار

531
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۳۷۱ خانوار و ۱۱۷۳ نفر جمعیت می باشد. استخر بیجار دارای گاز، برق و تلفن می باشد. قدمت و وجه تسمیه آن به درستی معلوم نیست. اما آنچه بین اهالی مشهور است علت نامگذاری آن را وجود آب زیاد در مزارع منطقه یاد می کند که تشکیل استخری بزرگ داده بود، از این رو منطقه به جهت دارا بودن آب فراوان، استخر بیجار نامیدند که بعد ها همین مکان تشکیل روستا داده شده است.
این روستا توانسته است خود را به عنوان قطب تولید و فروش گل و گیاه معرفی نماید.

شلتوک