گوهردان

505
بر اساس آمار سال ۹۵ این روستا دارای ۱۳۳ خانوار و ۳۶۹ نفر جمعیت می باشد. گوهردان دارای آب شرب، برق و گاز می باشد. رابینو مالیات سالیانه آن را ۷۵/ ۳۹۲ نوشته است. می گویند وجه تسمیه آن به خاطر آن بوده که در گذشته تولید کننده بهترین ابریشم گیلان بوده است از این رو گوهردان نامیده شده است.

شلتوک