آموزشکده فنی امام جعفر صادق( ع )

183

این آموزشکده در سال ۱۳۸۱ در محل ساختمان مرکز تربیت معلم سابق امام جعفر صادق(ع)  در دو رشته کاردانی حسابداری و کامپیوتر در دوره روزانه راه اندازی شد.

در حال حاضر  570 دانشجو در ۵ رشته کاردانی برق، الکترونیک، حسابداری، کامپیوتر و کارهای ساختمانی و ۳ رشته کارشناسی انتقال توزیع، نرم افزار و عمران مشغول تحصیلند.

امکانات آموزشی این آموزشکده شامل کلاس های درس، سایت های مجهز کامپیوتر، ۱۵ آزمایشگاه و کارگاه های مختلف است.

از امکانات کمک آموزشی و رفاهی این آموزشکده هم می توان به کتابخانه، سلف سرویس، خوابگاه ۱۶۰ نفره، سالن ورزشی و زمین فوتسال رو باز اشاره کرد.

در حال حاضر  570 دانشجو در ۵ رشته کاردانی برق، الکترونیک، حسابداری، کامپیوتر و کارهای ساختمانی و ۳ رشته کارشناسی انتقال توزیع، نرم افزار و عمران مشغول تحصیلند.

امکانات آموزشی این آموزشکده شامل کلاس های درس، سایت های مجهز کامپیوتر، ۱۵ آزمایشگاه و کارگاه های مختلف است.

از امکانات کمک آموزشی و رفاهی این آموزشکده هم می توان به کتابخانه، سلف سرویس، خوابگاه ۱۶۰ نفره، سالن ورزشی و زمین فوتسال رو باز اشاره کرد.