بادام زمینی

380

دومین محصول کشاورزی مهم و موردتوجه در شهرستان حاصلخیز آستانه اشرفیه بادام زمینی یا پسته شامی است به طوری که خیلی ها این شهرستان را شهر بادام زمینی هم می نامند. بادام زمینی که از دانه های خوراکی – روغنی است نیاز به زمین های حاصلخیز، سبک و رسوبی (لومی رسی) دارد که زمین های کشاورزی آستانه اشرفیه حاصل از رسوبات رودخانه سفیدرود مکانی مناسب برای کشت این محصول است. در آستانه اشرفیه ۴ هزار خانوار از اشتغال در زمینه تولید و فرآوری بادام زمینی امرار معاش می کنند و سالیانه با کشت این محصول در ۲۵۰۷ هکتار باغ بادام افزون بر ۱۰هزار تن پیله تر تولید می کنند.

بادام زمینی برای استفاده باید از پیله تر جدا شده و پس از خشک و برشته شدن مصرف شود.

آستانه اشرفیه با تولید۸۰ درصد محصول بادام زمینی کشور عمده ترین مرکز تولید این محصول است.

از بادام زمینی به صورت آجیل و یا در صنعت شیرینی پزی استفاده می شود.

در مورد چگونگی ورود این محصول به آستانه اشرفیه ۲ نظر عمده وجود دارد.

۱ – استاد پورداوود از مفاخر گیلان در سفرهای علمی که به کشورهای دیگر داشت برای اولین بار تخم این گیاه را با خود از هندوستان آورد و برای اولین بار در آتشگاه رشت کاشته است که به نظر شاید ورود بادام زمینی از این جا شروع شده است.

۲ – نظریه دوم این است که مرحوم کاشف السلطنه که به پدر چای ایران شهرت دارد در سال ۱۳۲۵ در سفری که به هندوستان داشت تخم این گیاه را با خود به ایران آورد و به دلیل مناسب بودن زمین آستانه اشرفیه برای کشت این محصول به سرعت کشت آن گسترش یافت.

روغن بادام زمینی که به آراشید معروف است در دنیا برای تهیه بهترین و مقوی ترین مارگارین که از غذاهای گران دنیا است استفاده می شود ،البته به دلیل نبود صنایع تبدیلی در آستانه اشرفیه از بادام زمینی در روغن کشی استفاده نمی گردد.