جمع آوری پینت بال با حاشیه

0
64

زمین پینت بال آستانه اشرفیه پس از ۵ سال فعالیت جمع آوری شد.
علی مقصوی شهردار آستانه اشرفیه گفت: مجموعه پینت بال آستانه اشرفیه توسط بخش خصوصی در یک قرارداد ۵ ساله راه اندازی شده بود که در تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۰ این قرارداد به پایان رسید.
وی افزود: با توجه به پایان قرارداد سرمایه گذار و عدم تمایل وی برای ادامه فعالیت، قرارداد پینت بال تمدید نشدو در طول ۳ ماه گذشته برای تخلیه و جمع آوری محوطه پینت بال به سرمایه گذار اخطار شد.
شهردار آستانه اشرفیه اضافه کرد: با توجه به اخطار داده شده به سرمایه گذار و عدم جمع آوری محوطه ماموران شهرداری ۱۶ دی ماه محوطه محصورشده پینت بال را جمع آوری کردند و همه وسایل موجود در این محوطه را به انبار شهرداری منتقل کردند تا به سرمایه گذار این مجموعه تحویل داده شود.
مقصودی اضافه کرد: با توجه به اینکه این مکان به عنوان مجموعه پینت بال جاافتاده است، اگر شخصی آمادگی سرمایه گذاری برای راه اندازی دوباره این مجموعه داشته باشد، شهرداری آستانه اشرفیه آمادگی واگذاری مکان را دارد.
مجید یوسفی سرمایه گذار مجموعه پینت بال در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: با توجه به دوسال بیماری کرونا و تعطیلی این مجموعه و عدم تمایل شورای شهر آستانه اشرفیه برای ادامه همکاری تصمیم به جمع آوری داشتم.
وی افزود: اما شورای شهر آستانه اشرفیه بصورت شفاهی به من مهلت داده بودند که تا پایان سال و آماده شدن فضای پینت بالی که در رشت قراراست راه اندازی کنم در همین جا بمانم که متاسفانه با حضور شهردار جدید و در یک روز تعطیل بدون اطلاع قبلی ماموران شهرداری اقدام به جمع آوری مجموعه پینت بال کردند.
یوسفی اضافه کرد: با توجه به اتمام قرارداد ما، حق قانونی شهرداری است که از ما بخواهد مجموعه را تخلیه کنیم اما نحوه جمع آوری بدون اطلاع قبلی و بدون حضور ما که منجر به تخریب برخی از وسایل مجموعه شده است امری اخلاقی نیست.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید