کوچان در عزای ثارالله

168

آستانه اشرفیه در عاشورای حسین باز هم جلوه گاه دلداگی و ارادت بود

شهر آستانه اشرفیه
همان کوچان قدیم
بارگاه سیدجلال الدین اشرف(ع)
دهمین روز از ماه روسیاه
هیئت زنجیرزنی
سوگواران سینه زن
عَلَم و پرچم
طبل و سنج
خیمه های اهلبیت
شبیه خوانان اولیا و اشقیا
گرزها، مشعل ها و شمشیرها
عکاسان و فیلمبرداران
نوحه خوانان و مرثیه سرایان
نوای طبل و ترومپت تعزیه
خیمه ها و آتش و دلها
اشک ها و ناله ها
و باز تکرار غم ارباب
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است./انتهای پیام
عکاس: میلاد آدر