دوشنبه, اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۳

آموزش عالی

آموزشکده فنی امام جعفر صادق( ع )

این آموزشکده در سال 1381 در محل ساختمان مرکز تربیت معلم سابق امام جعفر صادق(ع)  در دو رشته کاردانی حسابداری و کامپیوتر...

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه با هدف گسترش آموزش عالی در سال 1386 به صورت مرکز دانشگاهی و با 5 رشته...

دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه

این دانشگاه در سال1381 در محل ساختمان مرکز تربیت معلم سابق آستانه اشرفیه در رشته حقوق در مقطع کارشناسی راه اندازی شد.

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مهرآستان

مؤسسه دانشگاهی مهرآستان براساس مصوبه سیصدوشصتمین جلسه شورای انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی به همت جمعی...