امیرهنده

0
178
براساس آمار سال ۹۵ این روستا بهمراه امیرهنده پایین جمعا دارای ۳۰۸ خانوار و ۷۶۷ نفر جمعیت می باشد. امیرهنده بالا دارای برق و تلفن می باشد. رابینو امیرهنده را در مشرق سفیدرود و مجاور گوکه دانسته است. این روستا از بناهای امیر سلطان کیا حسینی است که متوفای قرن هشتم هجری است. امیرهنده که در گذشته به آن امیرکرده ده می گفته اند بعدها به مرور زمان به امیرهنده نامبردار شده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید