نياكو

0
85
بر اساس آمار سال ۹۵ اين روستا داراي ۳۰۷ خانوار و ۸۷۰ نفر جمعيت مي باشد. نياكو داراي آب شرب، برق و تلفن مي باشد. رابينو پينچا و سيكچا يا سياهكوچه را نزديك و مجاور اين روستا نوشته است. درباره وجه تسميه آن اگر كوي را به معني كوچه بخوانيم بنابراين معني اين روستا به كوچه مقدم خواهد بود. حال چرا اين روستا را نياكو مقدم كوچه نامگذاري كرده اند. اين سوال حكايت از مدفن جد سادات كيايي به نام سيد علي كيا است كه به سيد علي غزنوي مشهور و معروف است و در دهكده تجن گوكه مدفون مي باشد. ظاهرا در گذشته راهي به آن بقعه شريف بوده كه يكي نياكو، دومي سياهكوچه و سپس تجن گوكه مي رسيده اند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید