چای

379

نوشیدنی گوارایی است که بیشتر با نام لاهیجان معروف شده است و بسیاری حتی تصور نمی کنند که در شهرستان آستانه اشرفیه هم کشت شود.

اما ۳۳۲ هکتار از باغ های دهستان های کیسم و چهارده آستانه اشرفیه به کشت چای اختصاص دارد و کشاورزان زحمتکش این شهرستان سالیانه بیش از ۲۳۲۴ تن چای تولید و به بازار عرضه می کنند.

۲ کارخانه چای هم در این شهرستان کار فرآوری چای را انجام می دهند.

به گفته کارشناسان چای، محصول تولیدی در شهرستان آستانه اشرفیه به دلیل خاک مناسب و مرغوب این منطقه از کیفیت و مرغوبیت خاصی نسبت به چای لاهیجان برخوردار است.