شیرکوه چهارده

228
بر اساس آمار سال ۹۵ دارای ۳۴۹ خانوار و ۸۸۲ نفرمی باشد. شیرکوه مرکز دهستان چهارده می باشد و دارای برق، تلفن و مخابرات، آب شرب، مدرسه و مرکز بهداشت و مرکز درمانی می باشد. وجه تسمیه شیرکوه بنا بر روایتی در گذشته شایع شده بود در این منطقه شیری در جنگل ها تردد دارد و پهلوانی جهت گرفتن آن عازم جنگل شد و از مردم سراغ شیر را می گرفت و می گفت: شیرکوه را از اینرو پس از بنا شدن روستا به آن شیرکوه گفته اند، هیچ وجه عقلی ندارد بلکه این روستا با دو کلمه شیر + کو یا کوه ترکیب شده که کوه در زبان گیلکی به معنی توده، خرمن، گروه و کدام را معنی می دهد. که حکایت از توده ای از گاوهای شیرده در این منطقه را دارد. زیرا خود اهالی معترفند که در گذشته بزرگترین گله گاو و پرورش آنان در این روستا و پیرامون آن بوده است لذا شیرکوه به همین معنی اطلاق می گردد.

شلتوک