کینچاه

500
بر اساس آمار سال ۹۵ این رو ستا دارای ۱۱۷ خانوار و ۲۹۶ نفر جمعیت می باشد. کینچاه دارای آب شرب و برق می باشد. در ۷ کیلومتری شمال باختر آستانه اشرفیه واقع شده است.
یکی از جاذبه های این روستا برگذاری بازی زیبا ئ مهیج فتوچل است. این بازی هر ساله قبل از آغاز کار کاشت برنج در این مزارع برگذار می شود.

شلتوک